Misija, vizija i ciljevi

MISIJA

Misija „Umreži se“ internet platforme je da korisnicima – zaposlenima u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, olakša pristup relevantnim resursima i sadržajima u cilju efikasne realizacije vaspitno obrazovnog rada i unapređenja kompetencija.

Svojim korisnicima obezbeđujemo mogućnost stalnog prisupa online resursima – 24/7. Prateći zahteve i potrebe korisnika, mi obezbeđujemo relevantan i ažuran resursni centar (baze projekata, primeri iz prakse, biblioteka i dr.) koji služi kao podrška vaspitno obrazovnom procesu. Kroz raznovrsnu ponudu posebno razvijenih eKurseva i prilagođenih potrebama korisnika, mi olakšavamo proces usavršavanja i jačanja kompetencija,  dok putem foruma podstičemo umrežavanje i komunikaciju čime olakšavamo razmenu iskustava i dobre prakse. Naša misija je da omogućimo horizontalno učenje i edukaciju i povežemo sve relevantne aktere u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u „zajednicu stručnjaka“, te na taj način doprinesemo unapređenju struke i prakse.

Usmereni smo na stalno usavršavanje i unapređenje internet platforme i njenih sadržaja, uzimajući u obzir trendove u obrazovanju i vaspitanju i zahteve korisnika.

VIZIJA

Naša vizija je da „Umreži se“ internet platforma bude prepoznata kao centar inovacija i izvrsnosti u predškolskom obrazovanju i vaspitanju i relevantna tačka okupljanja nacionalne i međunarodne zajednice stručnjaka.

CILJEVI

  • Pružanje aktuelnih i relevantnih sadržaja korisnicima;
  • Informisanje zajednice stručnjaka o aktuelnim trendovima u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u zemlji i regionu;
  • Unapređenje znanja, veština i kompetencija zaposlenih u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
  • Stvaranje pretpostavki i podsticanje efikasne razmena iskustva i dobre prakse na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou;
  • Stvaranje pretpostavki za efikasno horizontalno učenje;
  • Stvaranje pretpostavki i podsticanje saradnje među svim akterima u sistemu predškolskog obrazovanja i vaspitanja.

O nama

„Umreži se“ je online platforma razvijena sa ciljem da unapredi kompetencije vaspitača i saradnika za uspešnu primenu Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja u PU „Radosno detinjstvo“, koja obuhvata 16500 dece.

Više ->
top
Made by © Dizajn24.com. All rights reserved.